Website Preloader
Website Preloader

Wiodące praktyki

Jako butikowa kancelaria prawna specjalizujemy się w prawie korporacyjnym, restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Doradzamy polskim i zagranicznym przedsiębiorcom. Kancelaria powstała w odpowiedzi na potrzeby firm w kryzysie, osób fizycznych (konsumentów), wierzycieli oraz sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

UPADŁOŚCI I RESTRUKTURYZACJE

ENERGETYKA

PRAWO KORPORACYJNE / COMPLIANCE

OBRONA I BEZPIECZEŃSTWO

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

NIERUCHOMOŚCI

Aktualności

Czy w przypadku doprowadzenia przez Upadłego do jego niewypłacalności oraz istotnego jej zwiększenia, mogą mieć zastosowanie przepisy pozwalającego na jego skrócenie?

Czy w przypadku doprowadzenia przez Upadłego do jego niewypłacalności oraz istotnego jej zwiększenia na skutek rażącego niedbalstwa, które skutkują wydłużeniem okresu...

Czy wierzyciel hipoteczny musi zgłaszać swoją wierzytelność do syndyka?

W stosunku do Pana X (zwanego dalej również upadłym) sąd ogłosił upadłość. Jeden ze składników majątku Pana X stanowi nieruchomość A. Na nieruchomości A została...