Website Preloader
Website Preloader

Małgorzata Jarosińska

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją karierę zaczynała w międzynarodowej kancelarii Linklaters, a następnie w jednej z największych polskich kancelarii Kochański&Parters Business Law Firm. Ma bogate doświadczenie w szeroko rozumianej branży nieruchomościowej i bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych.

Na wcześniejszych etapach swojej kariery zawodowej zajmowała się m.in.:

  • doradztwem przy akwizycjach centrów handlowych i budynków biurowych jak również przy nabywaniu gruntów pod inwestycje;
  • przygotowywaniem, negocjowaniem i innego rodzaju doradztwem dla zarówno wynajmujących jak i najemców przy zawieraniu umów najmu i wypowiadaniu umów najmu, w tym zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń z tego tytułu;
  • badaniami due diligence;
  • doradztwem dla inwestorów i generalnych wykonawców przy procesach budowlanych, w tym w sporach z tym związanych;
    świadczeniem bieżącej pomocy prawnej na rzecz spółdzielni mieszkaniowych;
  • pracowała również dla podmiotów zajmujących się działalnością kulturalną, teatrów i muzeum.

Od momentu uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego (2016) pełni funkcje syndyka, zarządcy i nadzorcy zarówno w postępowaniach upadłościowych jak i restrukturyzacyjnych. Zajmuje się zarówno upadłościami przedsiębiorców (w tym spółek i osób prowadzących działalność gospodarczą) jak i upadłością konsumencką. Dotychczas prowadziła postępowania spółek z branży budowlanej, podmiotów zajmujących się handlem detalicznym, właścicieli powierzchni magazynowych jak i zakładów produkcyjnych.

Doradza klientom zagrożonym niewypłacalnością jak i niewypłacalnym co do możliwości restrukturyzacji zadłużenia.

Nadzorowane projekty

Bookszpan

Postępowanie upadłościowe właściciela ogólnopolskiej sieci księgarń zostało już formalnie zakończone. Istotnym...

ABD BUD

Postępowanie upadłościowe wobec właściciela hali magazynowej w Wólce Kosowskiej pod Warszawą jest już na końcowym...

Projekt Rudzka

Postępowanie na etapie przed ogłoszeniem upadłości toczy się według przepisów o tzw. pre-packu. Nadzorca sporządziła...

ZK Bella

To postępowanie sanacyjne producenta wyrobów z kompozytów polimerowych. Rodzinna firma powstała wiele lat temu jako...

Camaieu

Upadłość francuskiej marki odzieżowej, jeszcze kilka lat remu bardzo popularnej w Polsce, zaczęła się na początku...

Silver Resorts Management

Spółka Silver Resorts Management pozyskała finansowanie poprzez emisję obligacji, z których środki miały zostać...

Relax

Upadłość spółki będącej właścicielem byłego kina „Relax” w Warszawie rozpoczęła się w styczniu 2018r. Legendarne kino...