Website Preloader
Website Preloader

Martyna Wolińska

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Absolwent Wydziału Prawa na Wydziale Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Swoją pracę zawodową rozpoczęła ponad 10 lat temu w kancelarii prawno-podatkowej, a następnie jako prawnik wewnętrzny w Bumar, Europolgaz i Polimex Mostostal.

Ma bogate doświadczenie z zakresu:

  • obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczym, w szczególności w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
  • przygotowywania i negocjowania umów handlowych, w tym umów offset;
  • dochodzenia należności na drodze ugodowej jak i sądowej;
  • doradztwa w zakresie postępowań sądowo-administracyjnych i podatkowych;
  • pełniła funkcję pełnomocnika jednej ze spółek Skarbu Państwa będącej wspólnikiem likwidowanego podmiotu.

Obecnie specjalizuje się w kompleksowej obsłudze postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych zarówno wobec przedsiębiorców jak i konsumentów. Ponadto zajmuje się świadczeniem usług doradczych i reprezentacją w w/w postępowaniach zarówno wierzycieli jak i dłużników.

Przygotowuje spółki prawa handlowego i fundację do przeprowadzania likwidacji w trybie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz doradza w procesie likwidacji, aż do momentu wykreślenia podmiotu z właściwego rejestru.