Website Preloader
Website Preloader

Cyberbezpieczeństwo

Nasze działania w zakresie cyberbezpieczeństwa skupiają się wokół poniższych zagadnień:

Z
instrumentów prawnych regulujących rozpowszechnianie informacji;
Z
problemów klasyfikacji wykroczeń w sferze rozpowszechniania informacji;
Z
zapewnienia bezpieczeństwa informacji;
Z
odpowiedzialności administracyjnej, cywilnej i karnej za ujawnienie danych osobowych;
Z
ochrony praw człowieka w sferze informacyjne;
Z
ataków przestępczych na poufność i niekompletność informacji korporacyjnych;
Z
niezgodności z prawem zewnętrznych i wewnętrznych ograniczeń dostępu do informacji korporacyjnych;
Z
odpowiedzialności za wycieki informacji wewnętrznych;
Z
przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa informacji publicznych.

Osoby kontaktowe

Gaweł Jarosiński

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny