Website Preloader
Website Preloader

Upadłości i restrukturyzacje

Posiadamy ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Pełnimy funkcje syndyków, nadzorców, zarządców jak również likwidatorów i kuratorów, głównie w sprawach prowadzonych przy Sądzie Rejonowy dla m.st Warszawy, ale również sądach upadłościowych w Lublinie, Płocku, Tarnobrzegu, Piotrkowie Trybunalskim i Łodzi. Na ten moment, prowadziliśmy postępowania blisko stu spółek prawa handlowego i jednoosobowych działalności gospodarczych jak również spółdzielni mieszkaniowej.

Doradzamy podmiotom zagrożonym niewypłacalnością w wewnętrznej restrukturyzacji zadłużenia w szczególności wobec banków jak i wobec urzędu skarbowego i ZUS oraz innych wierzycieli. Pomagamy również ich kontrahentom chcącym zabezpieczyć istniejące lub przyszłe należności. W razie potrzeby korzystamy ze wsparcia doradców podatkowych i finansowych jak również specjalistów od wyceny przedsiębiorstw i innych aktywów. Nasze multidyscypilnarne podejście pozwala nam przeprowadzić naszych klientów przez złożone procesy restrukturyzacyjne. 

Przygotowujemy klientów do restrukturyzacji sądowej. Sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości jak i o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Pomagamy w sporządzeniu planów restrukturyzacyjnych, propozycji ugodowych i testów prywatnego wierzyciela. Dzielimy się naszym dotychczasowym doświadczeniem w zakresie pracy systemy teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych, który nadal zmaga się z brakiem wielu funkcjonalności i innymi ograniczeniami.

Przeprowadziliśmy kilkaset upadłości konsumenckich, mierząc się z różnymi zagadnieniami prawnymi począwszy od złożonych likwidacji, poprzez kwestie spadkowe, nieruchomościowe, jak również kwestie spraw rodzinnych i opiekuńczych. Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jak również wspieramy w kontaktach z syndykiem i sądem w trakcie postępowania.

Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań likwidacyjnych w charakterze likwidatorów powołanych przez organy spółki bądź sądy rejestrowe. Nasi doradcy pełnią funkcje likwidatora w kluczowych spółkach Skarbu Państwa jak również w mniejszych podmiotach.

Osoby kontaktowe

Gaweł Jarosiński

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Małgorzata Jarosińska

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Martyna Wolińska

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Najważniejsze postępowania

PKB „INWEST”

Spółka Polskie Konsorcjum Budowlane „INWEST” S.A. zajmowała się szeroko pojętym rynkiem inwestycyjno-budowlanym na...

Mabelle Investments

Spółka Mabelle Investments opierała swoją działalność na wynajmie nieruchomości położonej przy ul. Ostrobramskiej w...

Leopard Automobile-Mielec Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu

To postępowanie upadłościowe prowadzone w stosunku do spółki kapitałowej zajmującej się produkcją samochodów...

A. Blikle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

To postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone w stosunku do znanej warszawskiej firmy cukierniczej, której początki...

Wolska Aparthotel

Operator zajmujący się najmem krótkoterminowym kilkuset lokali usytuowanych w budynku CITYCOMFORT w centrum...

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOŁO" posiada 50-letnią historię. Wywodzi się z przedwojennej Spółdzielni WSM,...

Bookszpan

Postępowanie upadłościowe właściciela ogólnopolskiej sieci księgarń zostało już formalnie zakończone. Istotnym...

ABD BUD

Postępowanie upadłościowe wobec właściciela hali magazynowej w Wólce Kosowskiej pod Warszawą jest już na końcowym...

Projekt Rudzka

Postępowanie na etapie przed ogłoszeniem upadłości toczy się według przepisów o tzw. pre-packu. Nadzorca sporządziła...

ZK Bella

To postępowanie sanacyjne producenta wyrobów z kompozytów polimerowych. Rodzinna firma powstała wiele lat temu jako...