Website Preloader
Website Preloader

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO

Gaweł Jarosiński

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOŁO” posiada 50-letnią historię. Wywodzi się z przedwojennej Spółdzielni WSM, która po II wojnie Światowej rozpoczęła inwestycje mieszkaniowe na warszawskim „Kole”. Spółdzielnia administruje ponad 100 budynkami i posiada ponad 3200 członków. Powierzchnia użytkowa wszystkich gruntów spółdzielni wynosi ponad 200.000,00 m(2). Postępowanie sanacyjne wobec spółdzielni zostało otwarte w lutym 2020 r. Rada Wierzycieli ustanowiona w postępowaniu pozytywnie zaopiniowała propozycje układowe, co daje duże szanse na zatwierdzenia układu. To uchroni Spółdzielnie przed upadłością, a ponad 60 pracowników przed zwolnieniem. Ponadto zrealizowane będą kolejne inwestycje, które zwiększą zasoby mieszkaniowe spółdzielni. Wyzwaniem dla zarządcy w postępowaniu sanacyjnym było branie udziału w bieżącym zarządzaniu w pełni funkcjonującym podmiotem, będącym uczestnikiem kilkuset postępowań sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych, a także będącego stroną kilkudziesięciu czynnych umów. Czynnikiem wymagającym bardzo dużego zaangażowania ze strony zarządcy były również działania związane z koniecznością uregulowania stanów prawnych nieruchomości należących do spółdzielni.

Pozostałe postępowania

PKB „INWEST”

Spółka Polskie Konsorcjum Budowlane „INWEST” S.A. zajmowała się szeroko pojętym rynkiem inwestycyjno-budowlanym na...

Mabelle Investments

Spółka Mabelle Investments opierała swoją działalność na wynajmie nieruchomości położonej przy ul. Ostrobramskiej w...

Leopard Automobile-Mielec Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu

To postępowanie upadłościowe prowadzone w stosunku do spółki kapitałowej zajmującej się produkcją samochodów...

A. Blikle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

To postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone w stosunku do znanej warszawskiej firmy cukierniczej, której początki...

Wolska Aparthotel

Operator zajmujący się najmem krótkoterminowym kilkuset lokali usytuowanych w budynku CITYCOMFORT w centrum...

Bookszpan

Postępowanie upadłościowe właściciela ogólnopolskiej sieci księgarń zostało już formalnie zakończone. Istotnym...

ABD BUD

Postępowanie upadłościowe wobec właściciela hali magazynowej w Wólce Kosowskiej pod Warszawą jest już na końcowym...

Projekt Rudzka

Postępowanie na etapie przed ogłoszeniem upadłości toczy się według przepisów o tzw. pre-packu. Nadzorca sporządziła...

ZK Bella

To postępowanie sanacyjne producenta wyrobów z kompozytów polimerowych. Rodzinna firma powstała wiele lat temu jako...

Camaieu

Upadłość francuskiej marki odzieżowej, jeszcze kilka lat remu bardzo popularnej w Polsce, zaczęła się na początku...