Website Preloader
Website Preloader

Mabelle Investments

Gaweł Jarosiński

Spółka Mabelle Investments opierała swoją działalność na wynajmie nieruchomości położonej przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie. Po ogłoszeniu upadłości syndyk przejął przedsiębiorstwo, które znajdowało w złym stanie technicznym. Syndyk w toku postępowania wynajmował powierzchnie takim podmiotą jak MediaMarkt czy siłowni McFIT. Ponadto, na bieżąco płacił wszelkie opłaty publicznoprawne, prowadził prace remontowe i interwencyjne, które pozwalały na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Syndyk przez długi okres prowadził kampanię promocyjną przedsiębiorstwa, spotykał się z setkami kontrahentów. Ostatecznie, przedsiębiorstwo zostało zbyte za cenę przekraczającą nawet wartość rynkową określoną w operacie szacunkowym.

Pozostałe postępowania

PKB „INWEST”

Spółka Polskie Konsorcjum Budowlane „INWEST” S.A. zajmowała się szeroko pojętym rynkiem inwestycyjno-budowlanym na...

Leopard Automobile-Mielec Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu

To postępowanie upadłościowe prowadzone w stosunku do spółki kapitałowej zajmującej się produkcją samochodów...

A. Blikle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

To postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone w stosunku do znanej warszawskiej firmy cukierniczej, której początki...

Wolska Aparthotel

Operator zajmujący się najmem krótkoterminowym kilkuset lokali usytuowanych w budynku CITYCOMFORT w centrum...

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOŁO" posiada 50-letnią historię. Wywodzi się z przedwojennej Spółdzielni WSM,...

Bookszpan

Postępowanie upadłościowe właściciela ogólnopolskiej sieci księgarń zostało już formalnie zakończone. Istotnym...

ABD BUD

Postępowanie upadłościowe wobec właściciela hali magazynowej w Wólce Kosowskiej pod Warszawą jest już na końcowym...

Projekt Rudzka

Postępowanie na etapie przed ogłoszeniem upadłości toczy się według przepisów o tzw. pre-packu. Nadzorca sporządziła...

ZK Bella

To postępowanie sanacyjne producenta wyrobów z kompozytów polimerowych. Rodzinna firma powstała wiele lat temu jako...

Camaieu

Upadłość francuskiej marki odzieżowej, jeszcze kilka lat remu bardzo popularnej w Polsce, zaczęła się na początku...