Website Preloader
Website Preloader

Wolska Aparthotel

Gaweł Jarosiński

Operator zajmujący się najmem krótkoterminowym kilkuset lokali usytuowanych w budynku CITYCOMFORT w centrum warszawskiej Woli. Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w marcu 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonym zakazem prowadzenia usług hotelarskich i pokrewnych z dnia na dzień zmuszony został zaprzestać prowadzenia działalności, w rezultacie czego złożył wniosku o ogłoszenie upadłości. Wyzwaniem dla syndyka w postępowaniu upadłościowym spółki było zarządzanie wynajętymi lokalami, negocjacje oaz podpisywanie dziesiątek porozumień do umów najmu lokali z właścicielami lokali, wypowiedzenie części umów lub/i odstąpienie od umów. Ponadto koniecznym było uporządkowanie i/lub opróżnienie wynajmowanych lokali, a także rozpoznanie i sporządzenie list wierzytelności obejmujących ponad 200 wierzycieli.

Pozostałe postępowania

PKB „INWEST”

Spółka Polskie Konsorcjum Budowlane „INWEST” S.A. zajmowała się szeroko pojętym rynkiem inwestycyjno-budowlanym na...

Mabelle Investments

Spółka Mabelle Investments opierała swoją działalność na wynajmie nieruchomości położonej przy ul. Ostrobramskiej w...

Leopard Automobile-Mielec Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu

To postępowanie upadłościowe prowadzone w stosunku do spółki kapitałowej zajmującej się produkcją samochodów...

A. Blikle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

To postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone w stosunku do znanej warszawskiej firmy cukierniczej, której początki...

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOŁO" posiada 50-letnią historię. Wywodzi się z przedwojennej Spółdzielni WSM,...

Bookszpan

Postępowanie upadłościowe właściciela ogólnopolskiej sieci księgarń zostało już formalnie zakończone. Istotnym...

ABD BUD

Postępowanie upadłościowe wobec właściciela hali magazynowej w Wólce Kosowskiej pod Warszawą jest już na końcowym...

Projekt Rudzka

Postępowanie na etapie przed ogłoszeniem upadłości toczy się według przepisów o tzw. pre-packu. Nadzorca sporządziła...

ZK Bella

To postępowanie sanacyjne producenta wyrobów z kompozytów polimerowych. Rodzinna firma powstała wiele lat temu jako...

Camaieu

Upadłość francuskiej marki odzieżowej, jeszcze kilka lat remu bardzo popularnej w Polsce, zaczęła się na początku...