Website Preloader
Website Preloader

Prawo korporacyjne / Compliance

Z

Doradzamy naszym klientom przy zakładaniu spółek, fundacji i stowarzyszeń wybierając najbardziej optymalne sposoby prowadzenia działalności gospodarczej. Negocjujemy umowy joint venture, umowy inwestycyjne, umowy wspólników. Przygotowujemy projekty statutów, regulaminów i uchwał. 

Z

Doradzamy w zakresie zmian w umowach i statutach spółek, w szczególności w zakresie zmian wysokości kapitału zakładowego, zmian w uprawnieniach organów i wspólników spółki, przedmiocie działalności.

Z
Reprezentujemy podmioty przed sądem rejestrowym w postępowaniach o rejestrację wpisów zmian w rejestrze przedsiębiorców.
Z
Przeprowadzamy audyty prawne i analizy stanu prawnego przedsiębiorstw.
Z
Zajmujemy się transakcjami sprzedaży udziałów, przedsiębiorstwa (ZCP) czy też pojedynczych składników majątkowych. Obsługujemy również przekształcenia: podziały, połączenia i inne zmiany w kapitałach zakładowych.
Z
Zapewniamy bieżące wsparcie w spółkach kapitałowych. Reprezentujemy klientów na zgromadzeniach wspólników, posiedzeniach rad nadzorczych i zarządów. Prowadzimy również audyty korporacyjne tj. przeglądy obowiązujących regulacji wewnętrznych pod kątem spełnienia wymogów compliance. Doradzamy w zakresie tworzenia best practice dla zarządów i rad nadzorczych.
Z
Prowadzimy procesy likwidacji spółek zgodnie z przepisami Ksh nie tylko jako wsparcie od strony prawnej, ale przede wszystkim poprzez pełnienie funkcji likwidatora.

Osoby kontaktowe

Gaweł Jarosiński

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Aleksander Piotr Rejdych

Wybrane projekty