Website Preloader
Website Preloader

Na zlecenie PKN Orlen zespół naszej kancelarii wykonał due dilligence w zakresie analizy prawnej związanej z ewentualną likwidacją podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej zleceniodawcy. Analiza prawna objęła wszelkie aspekty działalności spółki począwszy od spraw pracowniczych, poprzez własności intelektualne, dotacje i dofinansowania, licencje i pozwolenia kończąc na sporach sądowych i sądowo-administracyjnych.

W raporcie zostały zawarte ponadto:

  1. harmonogram działań w ewentualnym postępowaniu likwidacyjnym,
  2. problematyka zwolnień grupowych,
  3. szacunkowe wpływy i wydatku w toku prowadzonego postępowania likwidacyjnego,
  4. ryzyka związane z prowadzonym postępowaniem likwidacyjnym.

Pozostałe postępowania

Eurolot

Spółka z udziałem Skarbu Państwa, która powstała w 1997 r. i była operatorem świadczącym usługi przewozowe między...