Website Preloader
Website Preloader

Spółka z udziałem Skarbu Państwa, która powstała w 1997 r. i była operatorem świadczącym usługi przewozowe między największymi polskimi portami lotniczymi oraz łączącym te porty z różnymi miastami zagranicznymi. Dodatkową działalnością spółki był Ośrodek Szkolenia Pilotów. Na skutek nietrafionej współpracy z jedną z linii lotniczych spółka popadła w kłopoty finansowe, a właściciel podjął decyzję o otwarciu likwidacji. Od stycznia 2018 r. funkcję likwidatora Eurolot pełni Gaweł Jarosiński.

Pozostałe postępowania

PKN Orlen

Na zlecenie PKN Orlen zespół naszej kancelarii wykonał due dilligence w zakresie analizy prawnej związanej z...