Website Preloader
Website Preloader

Prywatność

Polityka prywatności – RODO

Od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). W związku z tym pragniemy przekazać kilka szczegółów na temat tego, w jaki sposób Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych przetwarza dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych – Kancelaria Radcy Prawnego Gaweł Jarosiński (adres: Ludna 1, 00-413 Warszawa). Dane są przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji o zmianach przepisów i praktyk organów, oraz o innych kwestiach, w tym wydarzeniach dotyczących bieżących zagadnień prawnych, gospodarczych i kulturalnych, m.in. poprzez wysyłkę newsletterów Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcie lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące ochrony prywatności w Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych można kierować na adres: kancelaria@jarosinski.com.