Trwa ładowanie strony

Gaweł Jarosiński

Gaweł Jarosiński portret

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Od momentu uzyskania licencji syndyka pełni funkcje tymczasowego nadzorcy sądowego, nadzorcy sądowego, zarządcy lub syndyka w wielu postępowaniach prowadzonych przed sądem upadłościowym i restukturyzacyjnym.

Dodatkowo pełni funkcję likwidatora, kuratora w spółkach prawa handlowego, w tym spółkach Skarbu Państwa.

Z uwagi na ponad dwudziestoletnią praktykę posiada doświadczenie w pracy dla przedsiębiorstw działających w różnych branżach, m.in. budowlanej, nieruchomościowej, energetycznej, obronnej, spożywczej, handlu detalicznego czy produkcji metali i wyrobów z metali. Specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym, restrukturyzacji zagrożonych podmiotów gospodarczych, zarządzaniu majątkiem niewypłacalnych firm i osób fizycznych oraz ochronie praw wierzycieli w związku z niewypłacalnością ich dłużników.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie swojej specjalizacji, m.in.:

 • nadzoru nad prawidłowością prowadzenia działalności gospodarczej (doświadczenie zdobywał pełniąc liczne funkcje członków zarządu, członków rad nadzorczych, doradcy zarządu, czy też dyrektora biura prawnego)
 • obsłudze spółek prawa handlowego, w tym również spółek publicznych z sektora energetycznego (budowa elektrowni konwencjonalnej z kopalnią węgla kamiennego, elektrownia gazowych oraz projekty budowy farm wiatrowych)
 • doradztwie transakcyjnym w przedsięwzięciach typu fuzje i przejęcia, joint-venture, prywatyzacje i komercjalizacje
 • finansowaniu inwestycji energetycznych, w tym project finance
 • kompleksowym doradztwie w sprawach z zakresu ochrony środowiska w trakcie procesu inwestycyjnego i po jego zakończeniu, w tym przy zagadnieniach związanych z handlem uprawnieniami do emisji CO2 oraz efektywnością energetyczną
 • kontraktach w sektorze energetycznym – przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, opracowywanie strategii negocjacyjnych, wsparcie w negocjacjach
 • doradztwie przy zawieraniu umów handlowych, kontraktów offset
 • doradztwie przy cyberbezpieczeństwie
 • doradztwie kryzysowym, w tym na rzecz dużych, zagrożonych upadłością
 • podmiotów działających w formie grup kapitałowych
 • udziale w postępowaniach przed sądem restrukturyzacyjnym i upadłościowym
 • negocjacjach z wierzycielami, w tym instytucjami finansującymi

Gaweł Jarosiński biegle posługuje się językiem angielskim.